Teet Veskus

Olen lõpetanud TTÜ ja töötanud valdkondades, kus oli vaja tehnilist taipu, head suhtlemis- ja keelteoskust ning organiseerimisvõimet.

Peale ülalmainitud isikuomaduste tugineb minu kinnisvaraalane tegevus veel ka heal koolitusel.

Usalda mind!

Kinnisvaraspetsialist
+372 56 569 733
+372 646 3000